Laias laastus võib kauplejad jagada kolme erinevasse kategooriasse.

Skalpija: Tegemist on kauplejaga, kes kaupleb lühikeses ajaraamis ning on orienteeritud korraga väikese kasumi saamisele (näiteks 10p). Kõnealune kauplemisstiil eeldab mitmete tehingute sooritamist päeva jooksul, mis omakorda nõuab otsustamiskiirust tehingusse sisenemisel ja sellest väljumisel. Skalpijale on oluline valuutapaari spread väiksus, kuna kasumi teenimine on siis lihtsam.

Päevakaupleja: Hoiab positsiooni/positsioone kauplemispäeva jooksul, eesmärgiga kõik positsioonid kauplemispäeva lõpuks sulgeda. Kaupleb suuremates ajaraamides (5-15 minutit) kui skalpija ning soovib teenida korraga kuni 50p.

Positsioonikaupleja: Kauplemisstiil, mille praktiseerija sihib suuremat kui 50 punktilist kasumit, mistõttu on olulisel kohal suurem riskitaluvus, analüüsivõime ja oskus näha suuremat pilti.  Positsioonikaupleja kasutab tihtipeale nelja tunni või päeva ajaraame tehingutesse sisenemisel ning tehing võib olla avatud päevi/nädalaid.

Kuna erinevatele inimestele sobivad isesugused kauplemisstiilid ja meetodid, siis võiks kaupleja kõigi eelpoolmainitud strateegiatega kursis olla, et leida just endale sobivaim.  Kindlasti eeldab endale meelepäraseima kauplemisstiili leidmine palju tööd ja vaeva, pakub  valusaid vigu ning kindlasti rõõmu. Soovitame kauplemist alustada demonkontoga ning leida endale sobivaim stiil, sest ükski neist pole vale vaid peab sobituma kaupleja iseloomuga.

Kogenud kauplejad ütlevad, et sama oluline (või isegi olulisem) kui tehingusse sisenemine, on osata sellest õigel ajal väljuda. Lisaks teatakse ka seda, et liigne risk saab turul karistatud.

Advertisements